7 günlük hızlı ingilizce programı

ingilizce7 günlük hızlı ingilizce programı

Yeni nesil öğrenme yöntemleriyle gerçekleştirilen 7 günlük ingilizce eğitim programlarında kişilerin hızlı bir şekilde ingilizceyi öğrenmesini sağlamak amacıyla hızlandırılmış öğretim programını gerçekleştiriyoruz.

Gramer yoğunluğuyla gerçekleşen dersler yerine tamamen konuşmaya odaklı bir eğitimle kişilerin dili daha kısa sürede hızlı ve kolay bir şekilde öğrenmesini ve konuşmasını sağlatıyoruz.

Kişiler 7 tam gün boyunca gerçekleşen eğitimlerde 3 eğitmenli sistemle 3 farklı eğitmen tarafından farklı stratejiler ve eğitmenlerin birbirini tamamlamasıyla birlikte daha verimli bir eğitimin gerçekleşmesi sağlanır.

Sıradışı bir eğitim programıyla kişilerin dili kısa sürede hızlı ve kolay bir şekilde daha önce görmedikleri düzeyde etkili bir programla öğrenme sürecini gerçekleştiriyoruz.

7 gün boyunca yapılan uygulamalarda günde 12 saat süren konuşma pratiklerinin kişilerin dili konuşmakta hızlanmalarını ve rahat bir eğitim sürecinin gerçekleştirilmesi sağlanmaktadır.

Katılımcılar 7 gün boyunca aldıkları bu eğitimler sonucunda 1 kur düzeyinde öğrenme ve konuşma yeteneğine sahip olurlar.

7 günde nlp ile ingilizce öğrenme

7gundeingilizce7 günde nlp ile ingilizce öğrenme

Ana dil metodu kullanılarak yapılan ingilizce eğitimleriyle kişilerin dili duyarak ve konuşarak öğrenmelerini sağlıyoruz.

Klasik tekniklerin gramer ağırlıklı eğitimlerinden arındırılarak hazırlanan eğitimlerimizde kişilerin dili rahat bir şekilde konuşarak öğrenmelerini sağlatıyoruz.

Yeni nesil öğrenme ve konuşma metotlarıyla yapılan 7 günlük programlarda kişilerin daha kısa sürede ingilizce öğrenmesi ve konuşması sağlanır.

7 tam gün boyunca günde 3 farklı eğitmenle yapılan eğitimlerde kişiler hem farklı aksanlara olan kulak aşinalığını edinirken hemde yoğun bir şekilde dili konuşarak sıkılmadan eğitim alırlar.

Günde 12 saat süren eğitimler nlp ve hipnoz teknikleriyle desteklenirken uzman psikolog ve kişisel gelişim uzmanlarımız tarafından kişilere eğitim süresince destek verilir.

7 günlük eğitimlerin sonucunda katılımcılarımız 1 kur düzeyinde ingilizce öğrenir ve konuşur duruma gelirler.

7 günde hızlı ingilizce öğrenme

7 günde hızlı ingilizce öğrenme

Ülkemizde birçok dil kursunda ingilizce eğitimleri verilirken bu eğitimlerde genellikle gramer ağırlıklı uygulamalar gerçekleştirilir.

Dİli konuşmak için bu kurslara giden kişiler ise eğitimlerde ili öğrenir ama konuşamazlar.

Zamanı kısıtlı olan kişiler ise artık hızlandırılmış programlarla eğitim veren dil kurslarına yönetiyorlar.

Hızlı ingilizce öğrenme ve konuşma kurslarında ise daha kısa zamanda ingilizce öğrenmek ve konuşmak mümkündür.

7 günde ingilizce eğitimleride hızlandırılmış yöntemlerle gerçekleşerek kişilerin daha kolay ve hızlı bir şekilde dili öğrenmelerini sağlar.

7 gün boyunca günde 12 saat süren yoğun konuşma pratikleri yapılarak kişiler dile maruz bırakılır ve hızlı bir şekilde dili konuşmaya başlarlar.

Bir hafta boyunca yapılan eğitimler ile katılımcılarımız 1 kur düzeyinde ingilizce öğrenme ve konuşma gelişimi edinmektedirler.

7 günde bilinçaltı ingilizce

ingilizce7 günde bilinçaltı ingilizce

Kalıcı bir şekilde ingilizce öğrenmek için kullanılan hipnoz teknikleriyle gerçekleşen eğitimlerde kişilerin öğredikleri dili unutmaları engellenir.

Kişiler dil kurslarına gittiklerinde dili öğrenir ve kursu bitirince dili kullanmadıklarında unutmaya başlarlar.
7 günlük programlarımızda ise kişiler dili bilinçaltı düzeyde öğrenerek dili kullanmasalar dahi kullanmaya başladıkları anda refleks olarak ingilizce konuşurlar.

Yeni nesil öğrenme tekniklerininde eğitimlerde kullanılmasıyla kişiler hızlandırılmış programla daha etkin ve hızlı bir şekilde dili öğrenir ve konuşurlar.

7 tam gün boyunca günde 12 saat süren yoğun eğitimlerde katılımcılar yoğun konuşma pratikleriyle dili konuşarak öğrenirler.

Nlp tekniğiyle hızlanan ve kişilerin daha az çaba sarf ederek dili öğrenmesini sağlayan bir eğitimde kişiler daha kolay bir şekilde dili öğrenirler.

1 haftalık programın sonucunda ise kişiler 1 kur düzeyinde ingilizce öğrenir ve konuşur duruma gelirler.

7 günlük ingilizce konuşma eğitimi

ingilizcekonusma7 günlük ingilizce konuşma eğitimi

Dünyanın birçok yerinde kullanılan öğrenme tekniklerinin birçoğu klasik gramer ağırlıklı öğrenme ve konuşma teknikleridir.

Son yıllarda ise artık eğitimlerde yeni nesil öğrenme teknikleri kullanılmaya başlanmıştır.

Yeni nesil öğrenme yöntemlerinin kullanılmaya başlamasıyla birlikte eğitim süreleri kısalarak eğitimler daha hızlı bir şekilde gerçekleşmektedir.

Katılımcılar bu tekniklerle eğitim aldıklarında daha hızlı ve kolay bir öğrenim süreci geçirmektedirler.

7 günde ingilizce eğitim programlarıda yeni nesil öğrenme yöntemleriyle gerçekleştirilerek kişilerin daha hızlı ve kolay bir şekilde ingilizce öğrenmesi ve konuşması sağlanır.

7 tam gün boyunca günde 12 saat süren yoğun eğitimlerde kişiler yoğun konuşma uygulamalarına maruz bırakılarak dili daha hızlı bir şekilde konuşmaya başlarlar.

7 günlük eğitimlere katılarak sizde 1 haftada 1 kur düzeyinde ingilizce öğrenir ve konuşabilirsiniz.

7 günde ingilizce konuşma eğitimi

ingilizce7 günde ingilizce konuşma eğitimi

Geleneksel öğrenme yöntemlerinden farklı olarak kişilerin daha kısa sürede daha hızlı ve kolay bir şekilde ingilizce öğrenmesi ve konuşmasını sağlamak amacıyla eğitimleri yeni nesil tekniklerle gerçekleştiriyoruz.

Yeni nesil öğrenme yöntemlerinin sayesinde eğitim sürecinin daha hızlı gerçekleşmesini sağlayarak kişilerin daha kolay bir şekilde dili öğrenmesini sağlıyoruz.

7 günlük eğitimlerimizde konuşma gelişimini hızlandırmak amacıyla günde 12 saat boyunca konuşma uygulamalarını gerçekleştiriyoruz.

Gerçekleştirilen konuşma uygulamaları ile kişiler eğitimlerde yoğun bir şekilde dili konuşarak hızlı bir şekilde konuşma gelişimi sağlarlar.

Hipnozla desteklenen eğitim programımızda kişilerin motivasyonları arttırılarak bilinçaltı düzeyde ingilizce gelişimi edinirler.

7 günlük eğitimlerde öğrenme daha kolay ve hızlı gerçekleşirken öğrenilen dil daha kalıcıdır.

1 haftalık eğitimlerle ilgili detaylı bilgi almak ve sizde eğitime dahil olmak istiyorsanız bizi arayın.

7 günde ingilizce öğrenme programı

hand drawn effect type spelling English and various language related concepts

7 günde ingilizce öğrenme programı

Geleneksel öğrenme yöntemlerinden farklı olarak katılımcıların daha kısa sürede daha hızlı ve kolay bir şekilde ingilizce öğrenmeleri ve konuşmalarını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen 7 günlük eğitimlerle kişiler artık daha kolay ingilizce öğreniyorlar.

Çoğunlukla gramer ağırlığıyla eğitimler veren dil kursları ülkemizde oldukça yaygınlaşmış duruma olmasına rağmen artık kişiler bu kurslara ingilizce konuşmak amacıyla katılmak yerine hızlı ingilizce öğrenme kurslarını tercih ediyorlar.

Bunun nedeni ise aylar süren eğitimler yerine 1 haftalık hızlandırılmış programlarla kişilere 1 kur düzeyinde ingilizceyi öğreten ve konuşturan 7 günlük programlardır.

Kişiler 7 günlük eğitimlerimize katılarak günlük 12 saat süren yoğun konuşma pratikleri ile dili konuşarak ve aşırı şekilde maruz kalarak öğreniyor ve konuşuyorlar.

Kişiler 1 hafta süren eğitimlere katılarak diğer kurslarda aylar süren eğitimlerle öğreeceklerini 7 günde öğreniyor ve konuşur duruma geliyorlar.

7 günde hipnozla ingilizce

hipnozlaingilizce7 günde hipnozla ingilizce

Bilinçaltı öğrenme teknikleriyle gerçekleştirilen 7 günde ingilizce öğrenme programıyla sizlerde daha kısa sürede daha hızlı ve kolay bir şekilde ingilizce öğrenir ve konuşabilirsiniz.

Geleneksel öğrenme yöntemlerinden farklı olarak yeni nesil tekniklerle gerçekleştirilen eğitimlerde kişilerin ingilizce konuşması sağlatılır.

Gramer ağırlıklı eğitimler yerine yoğun konuşma pratikleriyle kişilerin dili konuşmaya yönlendirerek daha hızlı bir şekilde konuşma gelişimi edinmeleri sağlanır.

1 haftada ingilizce öğrenme programında kişiler diğer programlara göre daha kolay ve hızlı bir şekilde ingilizce öğrenir ve konuşurlar.

Katılımcıların dili kısa sürede öğrenmelerini sağlamak amacıyla hızlandırılmış teknikler kullanılarak eğitim süreci kısaltılır.

1 Günde 12 saat haftada 84 saat boyunca yapılan eğitimlerde kişilerin dili konuşmaya maruz kalmaları sağlanarak günde 3 farklı eğitmenle farklı aksanlarda konuşma pratikleri yapma olanakları elde ederler.

Hipnoz tekniğiyle desteklenen eğitimlerimizde katılımcılarımız bilinçaltı düzeyde kalıcı bir dile sahip olurlar.

1 haftalık eğitim programında kişiler 1 kur düzeyinde ingilizce öğrenir ve konuşur duruma gelirler.

7 günde ingilizce

7gundeingilizce7 günde ingilizce

Gramer ağırlıklı eğitimler gerçekleştiren yabancı dil kurslarında yazma ve okuma odaklı verilen eğitimler nedeniyle kişiler dili öğreniyor ama konuşamıyorlar.

İngilizce konuşabilmek için gerekli olan şey bolca pratik yapmak ve konuşmaktır.

Bir bebek ana dilini öğrenirken okuma ve yazmaya ihtiyaç duymadan anne babasını taklit ederek sadece görerek duyarak ve konuşmaya başlayarak dili konuşmaktadır.

İngilizce konuşma eğitimlerindede asıl yapılması gereken eğitim yöntemi buna dayanarak yapılmalı ve kişilerin dili bol bol konuşarak pratik yaparak refleks olarak konuşmaya başlamaları sağlanmalıdır.

Kişilerin bu tekniklerle dili konuşmalarını sağlatmak amacıyla hazırlanan 7 günde ingilizce programındada kişileri konuşturmaya yönelik çalışmalar gerçekleştirilmektedir.

7 günlük bu eğitim programında yeni nesil öğrenme teknikleri kullanılarak eğitime özel eğitim ortamında sadece ingilizce konuşarak hatta kişiler çaylarını bile ingilizce isteyerek doğal bir şekilde zorunlu olarak ingilizce konuşurlar.

Katılımcıları dili konuşturmaya zorunlu hale getirerek ve türkçe konuşmanın yasak olduğu eğitim ortamında kişiler günde 12 saat süren yoğun ingilizce konuşma uygulamalarıyla dili hızlı bir şekilde konuşurlar.

Hipnozla desteklenen eğitimlerde kişilerin daha rahat ve kolay bir şekilde öğrenmeleri sağlatılırken ingilizce öğrenememe gibi korkularından arındırılmaları sağlanır.

7 günde ingilizce eğitimleriyle sizde 1 kur düzeyinde ingilizce öğrenmek ve konuşmak için lütfen iletişime geçiniz.